تست a-B

تست A/B وردپرس

اگر میخواهید یک سایت وردپرس عالی داشته باشید، باید مطمئن شوید که بهترین عملکرد را دارد. تمام عوامل باید هماهنگ کار کنند، تا سایت شما بهترین تجربه‌ی کاربری ممکن را داشته باشد.تست A/B وردپرس میتواند…
طراحی انواع سایت وردپرس

با استفاده از وردپرس چه نوع سایت‌هایی می‌توان ساخت؟

طراحی انواع سایت با وردپرس قابل انجام است، تخمین زده می‌شود که هر دقیقه 380 وبسایت جدید در جهان ایجاد می‌شود، یعنی بیش از شش وب‌سایت در هر ثانیه! این موارد شامل انواع وب‌سایت می‌شود…